Announcements

 • You can access the ISOHTEL 2023 Abstract here.

 • The papers accepted to be presented at the International Symposium on Teaching Turkish as a Heritage and Foreign Language (ISOHTEL) to be held in Brussels on September 26-27, 2023 are listed in the table below. Notification regarding the registration process will be sent to the researchers as of 02.09.2023.

 • Author Title
  Semra Şener Özkan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Uludağ Türkçe Öğretim Seti A1 ve A2 Düzeyi Ders Kitaplarındaki Konuşma Etkinliklerinin İncelenmesi
  Deniz Toğrul Kültürel Aktarım Açısından Türkiye Maarif Vakfı Yabancılara Türkçe Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi
  Şenay Çelikkanat Nas Piktes Projesi Kapsamında Türkçe Öğretiminde Kullanılan Hikâye Kitaplarındaki Sözedimlerin Görünümleri
  Ezgi İnal Yabancı/ İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretenlerin Kapsayıcı Dil Öğretimine İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi
  Dr. Esra Yılmaz, Halil Karagülle Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Belirtme Durum Ekinin Eylem Merkezli Öğretimi
  Dr. Hatice Altun Translanguaging Approach in Writing Turkish as a Second Language: An Experimental Study
  Dr. Öğr. Üyesi Lebriz Sönmez, Doç. Dr. Meral Şeker Investigating the Syntactic and the Morphological Differences in the Written Productions of Turkish Learners Based on the Learning Context
  Dr. Hakan Cangır Are Word Associations in L1 Lexicon and Corpus Related and Can They Shape Vocabulary Teaching Materials?
  Dr. Murat Demirekin Comprehending Turkish as a Foreign Language: Using Vocabulary and Language Learning Strategies
  Dr. Çağrı Kaygısız, Prof. Dr. Nermin Yazıcı, Günçe Günduğdu Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Tematik İlerme Kalıplarının İncelenmesi
  Mert Bilen, Berna Yiğitkaya, Tufan Coşkun Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kapsamında İklim, Çevre ve Spor İçerikli Metinlerin İncelenmesi
  İsmail Aydoğdu, Gülsüm Aydoğdu Akademik Çalışmaların Özet Bölümünde Kullanılan Sözcük ve Sözcük Grupları
  Burçak Kübra Erdem, Esin Akkaya Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Konusunda Yeni Bir Yol: Metaverse (Sanal/ Ayna Dünya) Kullanımı
  Zehra Kum, Damla Okyay Aile Dil Politikalarının İki Dilli Çocuklarda Konuşma Becerisine Etkisi: Avustralya Örneği
  Tülay Gül Taşkın Gökçe, Kübra Eke, Hatice Büşra Yılmaz Tam Yurtdışında Yaşayan İki Dilli Çocuklar İçin Oluşturulan Türkçe Saati Uygulayıcı Kılavuzundaki Etkinliklerin İncelenmesi
  Büşra Güven, Prof. Dr. Muhammet Koçak Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Uygulanan C1 Düzeyi Türkçe Yeterlik Sınavlarına Genel Bir Bakış
  İrem Damla Şimşek Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Eğitsel Oyun Geliştirme
  Doç. Dr. Fatma Albayrak Moğolistan’da Kazakçanın Mirasçıları: Bir Dil Kullanımı, Kimlik ve Etnolinguistik Canlılık Araştırması
  Yıldız Erdoğmuş Türkçenin Fransa’daki Çift Dilli Öğrencilere Öğretilmesinde Kültürel Öğelerle Birlikte Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İletişimsel Dil Etkinliklerine Etkisi
  Nida Dilara Yıldız Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Alışkanlıkları
  Özge Gürler Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Akademik Dinleme Durumları
  Dr. Emine Oflaz Köleci, Dr. Betül Çetin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İleri Düzey Öğrencilerin Yazma Metinlerinin Öznellik Görünümleri
  Prof. Dr. Mesut Gün, Ezel Türkmenoğlu Miras Dil Olarak Türkçeyi Neden Öğreniyoruz? Web 2.0 Araçlarıyla Benim Hikâyem Örnekleri
  Assoc. Prof. Dr. Muhammet Memiş, Dr. Gökmen Boztilki Polonya’daki Türkoloji Bölümlerinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Çerçevesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Prof. Dr. Nermin Yazıcı, Duygu Er Quilichini İtalya’daki Üniversitelerde Türkçe Öğretimi Üzerine Bir İnceleme
  Onur Özkaynak Exploring Turkish Immigrant Parents’ Language Ideologies: Maintaining Turkish as a Heritage Language in the United States
  Dr. Ekin Şen Türkçenin Köken Dili, Ana Dili, Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yapay Zeka Araçları
  Mehmet Çelik, Prof. Dr. Özcan Bayrak Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocukları için Dinleme Becerisine Yönelik Başarı Testi Geliştirilmesi Çalışması
  Mehmet Çelik, Prof. Dr. Özcan Bayrak Drama Yönteminin Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Dinleme Becerisi ve Ana Dili Tutumları Üzerindeki Etkisi
  Ayşe Kocabaş, Dr. Öğr. Üyesi Kadri Kuram Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Bilgisi Sunumunun İçsel Tutarlılığı: Yeni İstanbul Örneği
  Merve Dincer, Prof. Dr. Ülker Şen Miras Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Müzik: Orff Schulwerk Yaklaşımı
  Fatih Memiş Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sessiz Kısa Filmlerle Bir Konuşma Etkinliği Örneği
  Assoc. Prof. Dr. Hasan Hüseyin Mutlu, Muhammed Eren Uygur Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Politikaları ve Uluslaşma
  Dr. Hatice Dilek Çağ, Prof. Dr. Fatma Bölükbaş Kaya Rica Söz Ediminin Yabancı Dil Sınıflarında Öğretilmesine Yönelik Bir Uygulama Önerisi
  Dr. Şeyma Kökçü Yabancı/ İkinci Dil Olarak Türkçe Sınıf İçi Etkileşimlerinde İstek Stratejileri
  İlknur Paçalı, Prof. Dr. Cahit Epçaçan, Tahsin Karadağ Büyük Dil Modelleri ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
  Prof. Dr. Mesut Gün, Aslıhan Yurtcu Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Nezaket Stratejileri ve Kültürlerarası Nezaket Farklılıkları
  İrem Nur Atmaca, Prof. Dr. Ferhat Ensar Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenicilerinde Zaman Algısı
  Gökçe Mısırlı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Mobil Öğrenme: Busuu Uygulaması
  Furkan Varol, Ayşegül Candan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Okuma Metinlerindeki Kelimelerin Sıklıkları ile Ulusal Derlemdeki Sıklığın Karşılaştırılması
  Saliha Taze, Assoc. Prof. Dr. Ümit Başak Bozkurt Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen B1-B2 Düzeyi Öğrenilerin Metinleştirme ve Okuduğunu Anlama Başarıları
  Assoc. Prof. Dr. Melike Üzüm, Ast. Prof. Dr. Gülin Dağdeviren Kırmızı Turkish as a Heritage Language in the Academıc Context of Home Country: A Scopıng Review
  İlknur Öztürk Ana Sınıflarına Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Etkileşimli Okuma Modeli İle Kelime Öğretimi
  Harun Altun Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının ‘Yeterlilik Fiili (-Abil)’ Anlatımı Açısından Değerlendirilmesi
  Selçuk Emre Ergüt Rethinking Standard Language Ideologies İn Teaching Turkish As A Heritage Language
  Veli Gök, Derya Doğan Gök Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bağımsız Kullanıcıların(B1-B2) Farklı Yazma Modelleri Kullanımı Sonrası Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntemler Çalışması
  Sinem Köklü Co-Construction of Heritage Language Practices in Interaction During Turkish-French Family Dinners
  Ast. Prof. Dr. Şuheda Önal Batman Yabancılara Türkçe Eğitiminde Metin Uyarlama Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Çözümlemesi
  Cansu Şener Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Temalarına Yönelik Algılarının Metaforlar Aracılığı ile Belirlenmesi
  Ast. Prof. Dr. Sevinç Akdoğan Öztürk Üçüncü Kuşak Ebeveynler ve Miras Dilin Korunması: Fransa Örneği
  Tuğba Doğan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde “(Youtube) Shorts Ve (Instagram) Reels” Videolarının Otantik Materyal Olarak Kullanımı
  Assoc. Prof. Dr. Hilmi Demiral Türkçenin Çocuklara Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Kapsayıcı Dil Öğretimi Deneyimi
  Yasemin Özkoyuncu, Prof. Dr. Rezan Karakaş Aslı Der’in Büyük Tuzak Romanında Dil Bilinci
  Neslihan Gök Ayyıldız, Assoc. Prof. Dr. Feyza Altınkamış, Ast. Prof. Dr. Nur Akkuş Çakır, Prof. Dr. Cennet Engin, Assoc. Prof. Dr. Serap Sevimli Çelik Miras Dil Olarak Türkçe Dil İhtiyaçları: Flaman Bölgesi İhtiyaç Analizi Çalışması
  Mahmud Karabey, Assoc. Prof. Dr. Başak Kasa Ayten Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde E-Kitap Uygulamalarının İşlevselliği: TRT Çocuk Kitaplık Örneği
  Sevda Yusufoğlu Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akıllı Sınıf Teknolojilerinin Kullanımı
  Abrürrahim Türker Karadağ’da Miras Dil Olarak Türkçe
  F. Güneş Erdoğan Çabuk Belçika’da Yaşayan İki Dilli Okul Öncesi Dönem Türk Çocuklarının Türkçe Kavram Bilgisinin İncelenmesi
  Gönül Özkollargil Söylem Belirleyicilerinin İkinci/ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı: B1-B2 Seviyesi
  Gizem Yıldıran, Yunus Sayıner Almanya'da Öğrenim Gören Türk Çocuklarının Ana Diline Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Dr. Burak Sözer, Prof. Dr. Hülya Pilancı Çokkültürlü Sınıf Ortamlarında Dijital Öğrenme Nesnelerinin Kullanımı Üzerine Öneriler
  Ast. Prof. Dr. Can Şahin Fransa’da Türkoloji Eğitiminin Bugünü
  Yelda Yeşildal Eraydın İki Dilli Bireylerde Anne Dili, Etnik Dil Ve Ana Dili Tutumu: Elazığ Örneği
  Ece Özbulun, Assoc. Prof. Dr. Gürkan Moralı Türkiye'de Yayımlanan Dil Edinimi ile İlgili Çalışmaların Evrensel Dil Edinimi Evrelerine Göre Değerlendirilmesi
  Kamil Parın Avrupalı Türklere Türkçe Öğretiminde Okuma Metni Önerisi: Batı İmajının Olumlandığı Bir Eser “Frankfurt Seyahatnamesi”
  İsmail Aydoğdu, Prof. Dr. Semra Alyılmaz Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Yapılarının Kazandırılmasında Zihin Haritalama Tekniğinin Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri
  Büşra Demir Yıldırım İkinci/ Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarında Çevrim İçi Etkileşim Ortamlarına Yönelik Etkinliklerin Karşılaştırmalı İncelemesi
  Dr. İrem Şahin Yoluk, Dr. Ece Yolcu Öğretmenlerin Suriyeli Öğrencilerin Türkçe Öğrenim Süreci ve Sürecin Psikolojik Etkilerine Yönelik Görüşleri
  Dr. Ayşe Çipan Büyükcam Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Temel Seviye Ders Kitaplarında Etkileşim Etkinlikleri ve Stratejilerinin Kullanımı
  Leyla Çimen Türkçe ve Türk Kültürü 5. ve 6. Düzey Kitaplarında Sözvarlığının Türkçenin Sıklık Listesiyle Karşılaştırılması
  Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı, Ast. Prof. Dr.Bahadır Gülden Fransa’daki İki Dilli Öğrencilerin İlgi Duyduğu SOKÜM Unsurları
  Büşra Gociaoğlu İki Dilli Türk Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarında Özür Dileme Stratejileri
  Assoc. Prof. Dr. Nurşat Biçer, Assoc. Prof. Dr. Yakup Alan, Ömer Göktaş Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’nda Yer Alan Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
  Dr. Emine Akyüz Yabancı Çocuklara Çevrim İçi Türkçe Öğretimine İlişkin Öğretici Görüşleri
  Prof. Dr. Hülya Pilancı Dil Öğretiminde Uluslararası Bir Proje: “TEFL- ePal” Yolculuğu
  Dr. Mavridou Vasiliki Belirtili, Belirtisiz ve Takısız Ad Tamlaması in L2-Turkish. Evidence From The Learning Difficulties of L1-Greek-Speaking University Students and Teaching
  Hülya Katanalp Biroğul, Harun İlçioğlu Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerle Deyim Öğretimi: Neşeli Günler Örneği